Fiscaliteit

Jij wilt zekerheid dat de rechtmatigheidsverantwoording zowel fiscaal als financieel klopt.

Jij hebt heel goed in de gaten dat je meer dan alleen de accountant als toezichthouder hebt.

Er is ook nog de Belastingdienst. Én de fiscale rechtmatigheid is direct gelinkt aan de financiële rechtmatigheid. Maar jij weet ook dat de accountant hier niet of nauwelijks naar kijkt.

Deze gedachten blijven door je hoofd spoken:

  • Wat als we een goedkeurende accountsverklaring 2023 krijgen. Maar de Belastingdienst komt bij een controle met een naheffing en/of een boete! Hoe leg ik dat uit aan mijn bestuur?
  • Kunnen we van de drie fiscale geldstromen (btw, vpb en loonheffingen/wkr) niet ook
    simpel en snel de rechtmatigheid aantonen?
  • Doen we onszelf fiscaal gezien niet te kort? Of rekenen we ons juist te rijk?


Wat nou als… dat gewoon voor je wordt geregeld? Dat jou het werk uit handen wordt genomen om de fiscale rechtmatigheid aan te tonen, zodat jij je gewoon op jouw werk kan focussen. De fiscaliteit is complexe materie. En je moet er maar zin in hebben om de kennis elk jaar opnieuw bij te houden. Wij doen dat voor je, zodat jij met de uitkomsten aan de slag kan.

“ De fiscale rechtmatigheid… het hoort er gewoon bij.

En nu kan het college echt zeggen dat we fiscaal en financieel in control zijn”

Stel je eens voor dat

Jij geen enkel omkijken hebt naar de fiscale rechtmatigheid én de zekerheid hebt dat de Belastingdienst dik tevreden is. Wij hebben voor alle drie de fiscale geldstromen een oplossing waar niet alleen jij, maar ook jouw bestuur en de Belastingdienst blij van worden. Je kan kiezen voor een individuele geldstroom of voor een totaalplaatje als je naar een tax control framework toe wil werken.


1. Btw – Wat krijg je?
a. Een volledig grondslagendocument voor de btw
b. Een volledige btw-analyse op de correctheid van je btw-labels
c. Een herrekening van je mengpercentage
d. Opstellen en ondersteuning bij het indienen van suppleties


Wat levert het op?

a. 96% van de btw-analyses levert direct incidenteel concreet geld op
b. 70% van de btw-analyses levert structureel geld op
c. 150 btw-analyses leverende tot nu toe een bedrag van € 80 miljoen op

2. Vpb – Wat krijg je?

a. Een volledig grondslagendocument vpb
b. Een complete onderbouwing van de ondernemers en winsttoets
c. Ondersteuning bij de aangifte vpb


Wat levert het op?

a. Zekerheid over de juistheid van de vpb-plichtige clusters
b. Zekerheid dat de aangifte aantoonbaar juist is

3. Loonheffingen/wkr – Wat krijg je?

a. Een volledig grondslagendocument loonheffingen/wkr
b. Een volledige WKR-analyse o.b.v. de steekwoord-methode
c. Ondersteuning bij de aangifte loonheffingen/wkr


Wat levert het op?

a. Zekerheid over de juistheid van toepassing van de wkr
b. Zekerheid dat de aangifte aantoonbaar juist is

4. Tax Control Framework – Wat krijg je?
De onderdelen 1 tot en met 3, aangevuld met een fiscaal strategiedocument.
Op basis hiervan krijgt de gemeente definitief zekerheid dat zij fiscaal In Control is én dat de fiscaliteit aansluit bij de financiële rechtmatigheidsverantwoording.

Daarnaast kan, als kers op de taart, de gemeente vanuit dit vertrouwen met een gerust hart een hernieuwd convenant horizontaal toezicht afsluiten met de Belastingdienst. 

Joyce Akkermans

Joyce Akkermans

GEMEENTE ZUIDPLAS

GOEDE STAPPEN GEZET

WE HEBBEN DE AFGELOPEN PERIODE MET ELKAAR GOEDE STAPPEN GEZET ZODAT DE FINANCIËLE RECHTMATIGHEID IN 2022 EEN SUCCES GAAT WORDEN. EN DAARNAAST KIJKEN WE MET VERTROUWEN NAAR DE STIP OP DE HORIZON VOOR DE DOORGROEI NAAR EEN VOLLEDIG IN CONTROL STATEMENT.

Meest gestelde vragen fiscaliteit

Is een jaarlijkse herrekening van het mengpercentage verplicht?


Ja dit is verplicht. Maar zie het vooral als een kans. Want een scherp en actueel mengpercentage levert simpelweg fiscaal voordeel en dus geld op.

Is een Tax Control Framework verplicht?

Nee, dit is (nog) niet verplicht. Maar gemeenten met een Tax Control Framework realiseren de fiscale voordelen van het In Control zijn, kunnen de fiscale aangifte juist verantwoorden én kunnen een meer volledige financiële rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

Wat is een aanvaardbare aangifte?

Een fiscaal aanvaardbare aangifte wil zeggen dat de gemeente kan aantonen dat de aangifte vrij is van materiële fouten. Het sleutelwoord hier is ‘aantonen’. En daarvoor heb je een juist ingerichte fiscale beheerorganisatie nodig en een juiste fiscale verantwoording.


Geeft Step in Control ook fiscaal advies?
J

a, wij geven ook fiscaal advies. Gemeenten nemen daarvoor vaak een strippenkaart bij ons af, zodat gedurende het jaar ‘de vragen tussendoor’ of de ‘kleine dingen’ snel en makkelijk geregeld kunnen worden, zonder een circus van opdrachtverstrekkingen e.d. op te moeten tuigen (gelet op de financiële rechtmatigheid wel een belangrijk punt).