Over step

Step in Control is in 2011 opgericht. Joost is de originele oprichter, Eric trad toe in 2018 en Wim in 2020. De belangrijkste reden voor toetreding? Step staat voor een enthousiaste no nonsens club, waar je iets voor elkaar overhebt, midden in de gemeentewereld staat en altijd vanuit de gedachte: houd het simpel. Werk waarbij je dagelijks bijdraagt aan een betere maatschappij. 


30 jaar geleden was het heel anders werken bij gemeenten weten we. De gemeenten waren veel kleiner en de jaarrekening was vaak nog leidend. Nu is steeds meer de uitkomst van het beleid leidend. Vandaag de dag staan we voor een kanteling van de controle van de bedrijfsvoering, naar de verantwoording van de legitimiteit. 

3X STEPPERS

Joost

Joost heeft voor organisaties zonder winstoogmerk gewerkt. Waarbij de focus lag op verbetering van de maatschappij. Begonnen in de cultuursector, daarna de overstap gemaakt naar gemeenten. Hij heeft met elke gemeente ooit wel eens contact gehad. Wat Joost graag zegt:

 “Het klinkt simpel en dat is het ook.”

Wim

Wim is altijd al geïnteresseerd geweest in het reilen en zeilen van gemeenten. Rolde per toeval eerst in de landelijke politiek, om daarna voor 9 jaar als raadslid voor het CDA actief te zijn geweest. Wat Wim graag zegt:

“Zorg eerst goed dat de basis in orde is, want daarna kan je pas voor een ander zorgen.”

Eric

Als voormalig leidinggevende bij gemeentelijke afdelingen, heeft Eric altijd met zijn voeten in de ‘gemeentelijke klei’ gestaan. Maakt zich hard voor een gemeente als partner die zegt “Het kan, tenzij”. Wat Eric graag zegt:

“De weg ernaartoe is ook belangrijk”

Wat doet Step 

Step begeleidt gemeenten bij het realiseren en verantwoorden van maatschappelijk resultaat.
Door effectsturing in te richten, de rechtmatigheid in te vullen én kosten en tijd te besparen.

ONTWIKKELING STEP

Step komt uit de hoek van de (fiscale) rechtmatigheid en groeide tegelijkertijd mee met waar gemeenten baat bij hebben. Daarom helpt Step gemeenten nu te verantwoorden wat haar activiteiten en projecten daadwerkelijk bijdragen aan het maatschappelijke resultaat. De focus terug op de waarde die de gemeente voor haar inwoners levert, waarbij de rechtmatigheid een voorwaarde is die je eenvoudig invult. 


Kortgezegd realiseren we maatschappelijk effect, vullen de voorwaarden zoals rechtmatigheid in én zorgen ervoor dat de gemeenten een In Control Statement kunnen afgeven. Waarbij maatschappelijk effect en een rechtmatigheidsverklaring wordt aangetoond.  

Samen werken ze dag in, dag uit met Step aan:

  • Het verspreiden van kennis en oplossingen met ruim 200 gemeenten via de (gratis) expertmeetings.
  • Het realiseren en verantwoorden van de maatschappelijke toegevoegde waarde bij gemeenten.
  • Het realiseren van de voorwaarde van de financiële, fiscale en juridische rechtmatigheid.
  • Het optimaal voorbereiden en doen van meer dan 130 gemeenten.
  • Horizontaal toezicht bij 30 gemeenten.
  • Het terughalen van in totaal al 80 miljoen euro (voor 130 gemeenten) aan te veel betaald belastinggeld, extra te investeren in de gemeente.
  • Het durven zeggen dat op een enkel project na, alle klanten voordeel hebben gehaald uit een samenwerking met Step. 


En sloegen, tenslotte, aan begin 2022 alleen al met twee gemeenten een nieuwe weg in om de omslag naar maatschappelijke effectsturing te maken.aanhetwerk


Dit is onze Visie

Maatschappelijk effect creëren én verantwoorden door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die er al zijn, die zich bewezen hebben en deze te vereenvoudigen. 


In de toekomst komen er meer en meer maatschappelijke uitdagingen op ons pad (denk aan wonen, zorg, milieu, et cetera). Step in Control ziet het als taak gemeenten te helpen de focus te leggen op het sturen en verantwoorden van de maatschappelijke effecten. Want het realiseren van deze effecten draagt uiteindelijk, ook op lokaal niveau, bij aan het oplossen van al deze uitdagingen.


Daarbij is een grotere focus op maatschappelijke effectsturing ten opzichte van enkel de financiële verantwoording, al lange tijd een wens van veel gemeenten. Maar de gemeente gebruikt dit vaak niet, omdat de voorwaarde van rechtmatigheid zoveel tijd, energie en middelen kost dat er geen ruimte is voor maatschappelijke effectsturing.


De methodiek van Step in Control is erop gericht geen nieuwe zaken te introduceren bij gemeenten. Maar juist om slim gebruik te maken van alle mogelijkheden die er al zijn (en die een bewezen werking hebben) om de verantwoording te vereenvoudigen. Zo kan een gemeente de focus verleggen van enkel de dingen juist doen, naar de juiste dingen, juist te doen.


De oplossing ligt niet in het simpelweg “opentrekken van een blik mensen en/of extra middelen”. Deze mogelijkheid is er vaak niet en mensen en middelen zijn schaars. De oplossing ligt in het creëren van ruimte in de werkzaamheden rond de rechtmatigheid, zodat deze vrijgekomen ruimte inzetbaar is voor het realiseren van maatschappelijke effectsturing.


De beste oplosser van lokale problematiek

Gemeenten zijn volgens ons als beste in staat om lokale problematiek op te lossen. Je zit nu eenmaal dicht op de inwoners. Neem bijvoorbeeld de actualiteit rondom jeugdzorg. Dit zien wij als een gevolg van het succes van een gemeente. De toegang voor cliënten is namelijk verbeterd, wat het voor veel jongeren gemakkelijker maakt hulp te zoeken. Met als gevolg dat een gemeente in de knoei met budget en werkload komt. 


Duurzaamheid (SDG’s)

Duurzaamheid betekent alles met elkaar in een gezonde verhouding doen. De 17 duurzaamheidsdoelstellingen hangen dan ook allemaal met elkaar samen. Maken mensen bijvoorbeeld slechte financiële keuzes, dan is het logisch gevolg vaak dat mensen steeds slechter eten, dit verhoogt de behoefte aan gezondheidszorg en er ontstaat meer druk op de samenleving het milieu. 


Problemen komen ook steeds dichter bij de mensen zelf. Denk aan de extreme wateroverlast in Limburg in 2021 en de gaswinningproblematiek in Groningen. Mensen ervaren nu meer en meer de gevolgen direct bij hen om de hoek. Dit maakt hen alerter en bewuster. 


Aantonen wat beleid daadwerkelijk heeft opgeleverd vergroot het vertrouwen en maakt de organisatie niet alleen toekomstbestendig, maar zet het ook als uitblinker neer. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door de dingen op te lossen die ertoe doen en resultaten zichtbaar maken.