Rechtmatigheidsverklaring

De dingen juist doen.

Gemeenten besteden publiek geld en moeten daarbij voldoen aan Wet- en regelgeving. De rechtmatigheidsverantwoording toetst of dit ook daadwerkelijk zo is. Inwoners en bedrijven moeten er immers op kunnen vertrouwen dat gemeenten hun geld eerlijk verkrijgen en besteden én dat hier een goede controle op is. 

Bedenk daarbij dat inwoners en bedrijven feitelijk alleen écht geïnteresseerd zijn in wat we terecht brengen van de verkiezingsbelofte en wat het gemeentelijk beleid voor hen betekent. Dat gemeenten rechtmatig handelen is voor hen een aanname.


In praktijk is het aantoonbaar voldoen aan Wet- en regelgeving lang niet altijd een abc’tje is voor gemeenten. Tel daarbij op dat we te maken hebben met 3 vormen van rechtmatigheid (financieel, fiscaal en juridisch) en we zien al snel door de bomen het bos niet meer. 


Wij stellen het tot ons doel om de rechtmatigheidsverantwoording te versimpelen én tijd, energie en kosten te besparen. Wat het mogelijk maakt om juist de focus van verantwoording te verleggen naar het maatschappelijk effect van beleid en de rechtmatigheid simpel als voorwaarde in te vullen.


De Step-methode zorgt voor een analoge aanpak bij alle drie de vormen van de rechtmatigheid en zorgt dat jij deze moeiteloos in de vingers krijgt. 

Kom met ons in contact

Financiële rechtmatigheid

De plannen liggen er dat het College van B&W een financiële rechtmatigheidsverantwoording dient af te geven en aan te tonen dat zij financieel juist (rechtmatig) gehandeld heeft. Er is nog geen definitieve strekking, maar de verplichting komt er. Dit betekent dat de relevante bedrijfsprocessen voorzien moeten zijn van de juiste beheersmaatregelen én dat de gemeente deze aantoonbaar controleert.
Wij realiseren dit samen met gemeenten in 3 eenvoudige stappen:


1.) Invoeren kostenbesparende systeemcontroles m.b.t. de bedrijfsprocessen.

2.) Beleggen van de beperkte gegevensgerichte controle in de lijn.

3.) Structureren van de juiste controles, volledige dossiers en audittrail.


De voordelen:

✓ De interne controle zorgt eenvoudig voor een aantoonbare financiële rechtmatigheid.
✓ Systeemcontroles besparen tijd, energie en geld.

✓ De gemeente voldoet snel en simpel aan haar wettelijke verplichting.

Fiscale rechtmatigheid
(Horizontaal Toezicht)

De fiscaliteit wordt vaak over het hoofd gezien bij de financiële rechtmatigheid. Maar over de fiscaliteit loopt een gemeente wel degelijk een financieel en rechtmatigheidsrisico. Integreer daarom de fiscale rechtmatigheid met de financiële rechtmatigheid zodat het College van B&W geen verborgen risico loopt.

 De rechtmatigheidsverklaring is het moment om ook de fiscale basis op orde te brengen. Ook dit doen wij met 3 eenvoudige stappen die de fiscale rechtmatigheid vereenvoudigen, tijd, energie en geld besparen én zorgen voor een volledige financiële rechtmatigheid:


De 3 stappen:

1.) Invoeren grondslagendocumenten.

2.) Invoeren fiscale systeemcontroles.

3.) Invoeren tax control framework.


De voordelen:

✓ De fiscaliteit vooraf in control en geen herstelwerkzaamheden of suppleties achteraf, maar direct aanvaardbare aangiften.

✓ Een volledige financiële rechtmatigheidsverantwoording zonder mogelijk fiscale verrassingen achteraf.

✓ De gemeente voldoet ook aan de voorwaarden van Horizontaal Toezicht.

Juridische rechtmatigheid
(Legal audit)

De financiële rechtmatigheid betreft de financiële beheersing. Maar voor een volledige rechtmatigheidsverklaring dient ook de niet-financiële beheersing meegenomen te worden.


De juridische rechtmatigheid omvat de niet-financiële beheersmaatregelen, zoals Wet- &
regelgeving, IT-controls en soft-controls, zoals houding en gedrag.


Inzicht in de juridische rechtmatigheid is cruciaal voor de totale beheersing van de organisatie, zeker bij een ambitie die verder rijkt dan alleen de (financiële) rechtmatigheid.


De financiële en de juridische rechtmatigheid samen maken dat het College van B&W een volledige rechtmatigheidsverklaring afgeeft. Daarnaast is dit de opstap naar een In Control Statement. Waarbij het College van B&W niet alleen stelt dat de gemeente de dingen juist doet. Maar vooral dat zij de Juiste dingen doet.

null

Wij werken graag met gemeenten samen, die het belang onderkennen van de legitimiteit en het sturen op maatschappelijk effect en die dit vorm en inhoud willen geven.


Wil je graag de rechtmatigheidsverantwoording versimpelen én tijd, energie en kosten te besparen?  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!


Wil jij meer weten over onze begeleiding en niet de kans mislopen dit in 2022 nu echt goed aan te pakken, plan dan via onderstaande knop jouw belmoment met ons in. 


Wij kijken er naar uit om de rechtmatigheidsverantwoording te versimpelen en er samen een succes van te maken!

Plan HIER gemakkelijk een belmoment met ons in!