Maatschappelijke effectsturing

Je beloftes waarmaken, verantwoorden én kunnen aantonen!

Wie wil er nu geen superheld zijn en de maatschappelijke uitdagingen in zijn gemeente verslaan?

Tijdens de verkiezingen deed je volop beloftes. Je riep allerlei dingen die slimmer, beter, sneller en duurzamer konden. De inwoners reageerden enthousiast en vol energie ging je aan de slag. 


Het verantwoorden van de verkiezingsbelofte en het behaalde maatschappelijke effect, daar vragen inwoners en bedrijven je nu om. 

Maar… jij voelt je als een ridder zonder zwaard en paard. Als je heel eerlijk bent, ontbreekt je de kennis over wat maatschappelijke effectsturing precies is, wat je ermee kan en vooral hoe het jou helpt om het goede verhaal aan je inwoners te kunnen vertellen. 


Heb jij ook weleens van die momenten dat je denkt:

 • Ik wil graag laten zien wat voor goeds wij als gemeente doen, maar ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg.
 • Het lijkt soms wel alsof het ambtelijk apparaat een eigen leven leidt en geen idee heeft van wat wij als bestuurders nodig hebben.
 • En stel je voor dat Greta Thunberg opeens voor mijn deur staat en ik geen idee heb wat ik moet zeggen.

“Toch vind ik dat we het best goed voor elkaar hebben binnen onze gemeente. We krijgen tenslotte een goedgekeurde accountantsverklaring?"

  We willen allemaal indruk maken en laten zien wat we in huis hebben.

  Een accountantsverklaring is prachtig. Laten we zeggen; het is een mooi begin. Dan weten we dat de cijfertjes kloppen. Alleen het zegt niks over wat het voor je gemeenschap betekent en wat er van het beleid terechtkomt.

  Stel je eens voor dat
  • Je de link kunt laten zien tussen het welzijn van je inwoners en het gemeentelijke beleid?
  • Je projecten uitvoert met het hoogste maatschappelijke rendement?
  • Je de verkiezingsbelofte kunt realiseren, verantwoorden én aantonen?

  De verkiezingsbelofte? Ja die was geweldig! Maar nu staan je inwoners en bedrijven te trappelen om te weten wat er nou echt van die belofte terecht gekomen is. Je wilt niet met een mond vol tanden staan, maar het beste verhaal kunnen vertellen. Én kunnen aantonen wat het maatschappelijk effect is (geweest). 

– Joost Parren

De belofte die je doet als gemeenteraadslid of wethouder wil je toch kunnen verantwoorden?

 “Daarbij moet je mee met de maatschappelijke tendens dat er steeds meer verantwoording wordt gevraagd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Niet alleen op het gebied van milieu, maar in de breedste zin, zoals inclusie, armoedebestrijding, gelijkheid man-vrouw etc.”

Wist je dat resultaatsturing en verantwoording van beleid op basis van maatschappelijk effect superveel voordelen oplevert?

 • Behalve dat je kan zeggen “het gaat goed hoor, want we krijgen een accountantsverklaring!” kan jij nu ook laten zien aan je inwoners dat het geld ZINNIG besteed is.
 • Je draagt bij aan een betere en duurzame maatschappij. Dat was tenslotte jouw politieke speerpunt en nu kan je laten zien dat je een held bent! 
 • Met deze aanpak kan je eindelijk een goed verhaal vertellen over de 17 doelen (SDG’s) om van de wereld een betere plek te maken. En je hebt nog handvaten ook waarmee de ambtelijke organisatie gerichter aan de slag kan. Lekker bezig!
stepincontrol

LIDA STEENBERGEN

GEMEENTE DE RONDE VENEN

"IK KAN STEP IN CONTROL VAN HARTE AANBEVELEN"

De samenwerking met Step in Control is prima. De lijnen zijn kort, er

wordt snel gereageerd op vragen en er wordt meegedacht. (Bijv. bij de BCF-inrichting, het geven van trainingen, et cetera).


Step in Control laat steeds opnieuw zien veel ervaring van de lokale overheid te hebben en te weten hoe de lokale overheid werkt. Ik kan Step in Control van harte aanbevelen bij andere gemeenten vanwege de deskundigheid, de heldere visie en het werken met korte lijnen & concrete oplossingen.

Veel gestelde vragen maatschappelijke effectsturing

Waarom zou ik met maatschappelijke effectsturing aan de slag willen in mijn gemeente?

Realiseren én verantwoorden dat de gemeente de juiste dingen juist doet is steeds belangrijker. Je wilt de toegevoegde waarde van de gemeente inzichtelijk maken en tegelijk dicht je zo de groeiende kloof tussen de burger en de politiek. Als je jouw verkiezingsbelofte en jezelf serieus neemt, dan kan je niet om maatschappelijke effectsturing heen.

Wat is er nodig om met verantwoording en resultaatsturing aan de slag te gaan?

Een voorwaarde voor maatschappelijke effectsturing is dat de basis op orde is. Dat is niet alleen de accountantsverklaring. Inwoners en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten hun geld eerlijk verkrijgen en besteden én dat hier een goede controle op is. De rechtmatigheidsverklaring is dus ook een voorwaarde.

Wat zijn ook alweer de 17 SDG’s?

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit zijn ze: